Menu
Entropy

Group Exhibition Entropy

He An
Yang Fudong
Liu Wei
Sun Xun
Zhao Zhao
Yu Ji
Chen Tianzhuo

Exhibited

9 Sep 2018 to 13 Jan 2019

Location

Faurschou Beijing

798 Art District, NO2 Jiuxianqiao Road P.O.Box 8502, Chaoyang District Beijing, China 100015

He An: The Wind as A Thief

Read more (+)

Liu Wei: Microworld

Read more (+)

Yang Fudong: Down Breaking - Imperial Seal

Read more (+)

Zhao Zhao: Jade-Constellation

Read more (+)

Sun Xun: Various Works

Read more (+)

Yu Ji: Various Works

Read more (+)

text missing

Somewhere

Chen Tianzhuo: Ksana

Read more (+)